ZNR52QI سایت آموزشی موسیقی نت به نت

فروشگاه
آواز دشتی - درس ششم - گیلکی

آواز دشتی - درس ششم - گیلکی

در این قسمت از بخش آواز دشتی کتاب استاد جلال ذوالفنون، استاد علی اقبال مدرس تار و سه تار، درس «گیلکی» را که در صفحه 85 از کتاب آموزش سه تار استاد جلال...

0