سایت آموزشی موسیقی نت به نت

آموزش سه تار - سایت آموزشی موسیقی نت به نت
فروشگاه

پست های آموزشی

بسته های آموزشی
آموزش آهنگ ساقی نامه

آموزش آهنگ ساقی نامه

در این پست بخشی از آلبوم سوته دلان که به نام های ساقی نامه یا صوفی نامه و در برخی از محافل مغنی نامه نیز شناخته می شود، توسط استاد اقبال به شما علاقه ...

0