سایت آموزشی موسیقی نت به نت

آموزش سه تار - سایت آموزشی موسیقی نت به نت
فروشگاه

پست های آموزشی

بسته های آموزشی
آموزش آهنگ مرغ سحر

آموزش آهنگ مرغ سحر

در این پست آموزشی تصنیف ماندگار "مرغ سحر" از ساخته های استاد مرتضی نی داوود توسط علی اقبال به علاقه مندان تار و سه تار آموزش داده می شود. همه علاقه من...

آموزش آهنگ ز دست محبوب

آموزش آهنگ ز دست محبوب

پست آموزشی امروز اختصاص دارد به آموزش یکی از لطیف ترین و مردمی ترین تصنیف های چند دهه گذشته کشوران، شاهکاری بی بدیل از خسروی آواز ایران زمین استاد محم...

آموزش گوشه چهارپاره ماهور

آموزش گوشه چهارپاره ماهور

چهار پاره از گوشه های معروف وشناخته شده در موسیقی دستگاهی ایران می باشد که در ردیف برخی از دستگاه ها مثل ماهور و چهارگاه و همچنین آواز ابوعطا تعریف شد...

0